VELKÝ JAVORNÍK

Upozornění

 • NEVJÍŽDĚJTE NA PŘISTÁVACÍ PLOCHY! Parkujte pouze na povolených parkovištích. Místním majitelům ploch dochází trpělivost, není vyjímka, že oznamují špatná parkování policii. Zhoršuje to i pozici spolku vyjednat podmínky nájmů ploch.
MAPAzobrazit na mapě
PROVOZceloroční
OMEZENÍ LÉTÁNÍ V TMA2 MOŠNOV - 1200 m AMSL
SMĚR VĚTRUS - SV / 360° - 70°
PŘEVÝŠENÍ440 m
NADM. VÝŠKAstart 905 m.n.m. / přistání 465 m.n.m.
PROVOZOVATELBeskydský letecký klub
SPRÁVCI
PŘISTÁVACÍ PLOCHY1) přistávací plocha u Veřovic

Doporučení k startům

Na terénu probíhají cvičné lety kurzíků, takže terén není náročný, ale není radno jej podcenit. Prostor startu je poměrně úzký. Chystejte si padáky na okraji startovací plochy, až budete připraveni, můžete se přesunout na místo startu.

Pro bezpečný vzlet je velmi důležitá dostatečná rychlost rozběhu. Startovací plocha má nerovný terén, je nutné neustále korigovat směr letu kluzáku již při rozběhu. Měli byste letět již v úrovni zlomu, který je v horní čtvrtině startu. Před zlomem se terén na chvíli zvedne, což může způsobit změnu zatížení křídla a pokažený start. Pokud na zlomu kluzák neletí, zrušte start a opakujte. S dostatečným rozběhem dá se odstartovat i za bezvětří.

Doporučení k přistání

Přistává se na pronajaté přistávací ploše u železniční tratě v blízkosti fotbalového hřiště - viz přiložený plánek. 

Louka je rozložitá bez zákeřných překážek. Podle síly větru mohou za domy lemující louky vznikat turbulence.

Je přísně zakázáno vjíždět a parkovat vozidly na přístupovou cestu k přistávací ploše nebo na louku. Parkování je vzdáleno cca 400 metrů u fotbalového hřiště. 

Je přísně zakázáno vjíždět a parkovat vozidly na přístupové cestě k přistávací ploše a na louce.

Vývozy a parkování

Text připravujeme.

Seznam povolenek aut

Text připravujeme.

Kudy na start

Články k startovišti

...aneb, kdy začneme v Beskydech vlekat? Tištěná verze v časopise Pilot 3/2019   Beskydy patří mezi oblíbenou…
Celý článek
Zápis schůzka PJR-BLK 2018-04-05, Chata Velký Javorník Přítomní: Dan Jalůvka (PJR), Vlastimil Kalman (PJR), Erik Rašovský (PJR),…
Celý článek

Provozní řád

Provozní řád Velký Javorník

Všeobecné zásady

 1. Piloti mohou používat startovací a přistávací plochu pouze při splnění zákonných podmínek pro provedení letu:
  • pilot je držitelem platného pilotního průkazu pro použitý typ a kategorii kluzáku
  • kluzák má platný technický průkaz
  • pilot má sjednáno povinné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem SLZ
 2. Rekreační piloti jsou povinni platit poplatek za užívání ploch:
 3. Startoviště Velký Javorník je pod spodní hranicí TMA2 Mošnov - 1200M AMSL, pilot je povinen seznámit se s platnou ICAO mapou zdejšího prostoru.
 4. Pilot je povinen se seznámit s aktuálními NOTAMy na stránce http://aisview.rlp.cz/.
 5. Pilot jsou povinni dodržovat směrnici pro provoz padákových kluzáků (ZL-1).
 6. Při výstupu, startu i samotném letu je zakázáno hlasité volání mezi piloty a jejich doprovodem.
 7. Je zakázáno lámat stromky, či jinak poškozovat přírodu při eventuálním vyprošťování kluzáku z porostu.
 8. V případě nutnosti zásahu do porostu kontaktujte revírníka Biskupství OO Ostrava pana Kramoliše, tel.736747389.
 9. Plochu není povoleno využívat k provozování a organizování soutěží bez předchozího souhlasu provozovatele.
 10. Létat s padákovými kluzáky a rogaly na těchto provozních plochách mohou pouze držitelé platné pilotní licence a dalších potřebných dokladů (platný technický průkaz SLZ, pojištění za škody způsobené provozem SLZ) a na certifikovaných SLZ.
 11. Piloti jsou povinni dodržovat pravidla létání LAA platná v České republice
 12. V prostoru startu a přistání jsou piloti povinni udržovat pořádek – odpadky si odvážejte s sebou.
 13. Je zakázáno kácení stromů, či jakékoli úpravy plochy startu vyjma zametání či odstraňování větviček, nečistot atd.
 14. Na ploše je zakázáno kouřit.
 15. Každý uživatel startoviště na něj vstupuje a jedná výhradně na své riziko. Spolek BLK nenese odpovědnost za případnou újmu na zdraví, majetku či nemajetkovou újmu v souvislosti s pobytem na terénu Velký Javorník.

Parkování

 1. Upozorňujeme na nutnost dodržování pravidel silničního provozu (zákaz parkování na louce s přistávací plochou a na přiléhající cestě!
 2. Parkování je možné pouze na parkovišti vedle fotbalového hřiště (cca 400 m pěšky) 

Výjezdy

Výjezdy na start a do zákazů vjezdů v oblasti Ondřejníku motorovými vozidly jsou povoleny pouze majitelům „Povolenek k vjezdu“. Především o víkendech občas fungují i komerční vývozy za poplatek. Doporučujeme sledovat skupinu na Facebooku "Javorník PG", kde se dny a časy vývozů zveřejňují.

Výstup na start

Piloti mohou pro výstup na startoviště použít pěší přístupové cesty, viz mapka.

Školy paraglidingu a tandemy

 1. Terén mohou využívat pouze školy paraglidingu, které mají zaplacen poplatek a byly předem schváleny BLK. Dále tandemoví piloti, kteří mají zaplacené poplatky. Informaci o výši poplatků naleznete na webu http://www.blk-pg.cz.
 2. Škola musí oznámit zahájení výcviku do formuláře o prezenci škol na letových terénech na stránce http://www.blk-pg.cz/prezence-skol/, posláním těchto údajů : „jméno školy, jména instuktorů, počet kurzistů“.

Kontakty pro případ nehody

 1. Tísňové volání 112.
 2. Inspektoři provozu: Kamil Konečný 608 811 699, Zdeněk Trčka 608 824 334.

Doporučení ke startům

Směr větru: 360° až 70° (S – SV).

Prostor startu je poměrně úzký. Chystejte si padáky na okraji startovací plochy, až budete připraveni, můžete se přesunout na místo startu.

Pro bezpečný vzlet je velmi důležitá dostatečná rychlost rozběhu. Startovací plocha má nerovný terén, je nutné neustále korigovat směr letu kluzáku již při rozběhu. Měli byste letět již v úrovni zlomu, který je v horní čtvrtině startu. Před zlomem se terén na chvíli zvedne, což může způsobit změnu zatížení křídla a pokažený start. Pokud na zlomu kluzák neletí, zrušte start a opakujte. S dostatečným rozběhem dá se odstartovat i za bezvětří.

Doporučení k přistání - louka Veřovice

Přistává se na pronajaté přistávací ploše u železniční tratě v blízkosti fotbalového hřiště - viz přiložený plánek. 

Louka je rozložitá bez zákeřných překážek. Podle síly větru mohou za domy lemující louky vznikat turbulence.

Je přísně zakázáno vjíždět a parkovat vozidly na přístupovou cestu k přistávací ploše nebo na louku. Parkování je vzdáleno cca 400 metrů u fotbalového hřiště.