VÝVOZY
NA START

JAK ZJISTIT KDO JEZDÍ VÝVOZY - SKALKA, VELKÝ JAVORNÍK

BLK vývozy neorganizuje, ale domlouvá řidiče s vývozovými auty, kterým "udělí" povolenku k výjezdu, pokud tito řidiči přislíbí, že budou během sezóny v letové dny k dispozici s vývozovým autem.

Nyní je nejlepším zdrojem FB skupina

PG Skalka - Ondřejník (BLK)

Javorník PG

MAJITELÉ POVOLENEK, VÝVOZOVÁ AUTA A KONTAKTY

Lukáš Honzek, 727 893 047
Lukáš Honzek, 727 893 047
Skalka

Lukáš Honzek je nepadáčkář, takže NEVÍ a neumí vyhodnotit, kdy je a kdy není letovo. Je potřeba mu zavolat a domluvit se s ním.

Lukáš Klím, TandemLety.cz,
Lukáš Klím, TandemLety.cz,
Skalka, Velký Javorník

lorem ipsum

Kamil Konečný
Kamil Konečný
Zdeněk Trčka
Zdeněk Trčka

VÝVOZY NA START

Starty na vrcholech kopců se většinou nacházejí v oblastech se zákazem vjezdu, buďto v přírodní rezervaci, v CHKO, nebo zkrátka na soukromých pozemcích. Bez povolenky je vjezd zakázaný.

BLK má s majitely ploch dohodu na určitý počet povolenek a rozhodli jsme se vybírat pouze ty, kdo jsou ochotni a přislíbí v letové dny poskytnou své vozidlo pro komerční výjezdy na dané kopce. Podmínkou je dodržování pravidel, které jsou velmi přísné. Více o získání povolenek najdete zde.

BLK zodpovídá Biskupským lesům, že povolenky budou využívány v souladu s pravidly Biskupských lesů pro pohyb na lesních komunikacích. BLK má právo rozhodnout o tom, kdo získá povolenku výjezdu na Skalku.