Beskydské letové terény pod správou BLK (článek Pilot 3/2019)

…aneb, kdy začneme v Beskydech vlekat?

Tištěná verze v časopise Pilot 3/2019

 

Beskydy patří mezi oblíbenou paraglidingovou oblast, a pokud vás zajímá aktuální stav beskydských letových terénů, rádi vás v tomto článku seznámíme s tím, co všechno je potřeba dělat, abychom v Beskydech pro volné létání (tj. paragliding a rogala) nepotřebovali navijáky. Možná vám článek otevře oči, jak náročné je udržet startoviště a přistávačky a jak málo nekázně a nerespektu stačí k tomu, abychom o ně přišli.

Jestliže Beskydy neznáte, dají se zjednodušeně popsat jako středně vysoké pohoří se zhruba třiceti vrcholy s výškou nad 1000 m, od úpatí až po hřebeny hor pokryté lesy, z poloviny složenými ze smrků. Kdo se zajímá, ví, že kůrovcová kalamita v poslední době postihla většinu smrkových lesů u nás a podle odhadů lesníků bude smrková monokultura v Beskydech do pěti let minulostí. Jen pro zajímavost, za poslední 3 roky se v Beskydech smýtilo stejné množství stromů jako je desetiletý plán těžby. Srdce neinformovaného pilota by mohlo zaplesat, jak nádhernou vyhlídku v možnosti bezlesých beskydských vrcholů a tím nesčetných možností startu před sebou máme. Realita je ale jinde. Každý majitel musí ze zákona vytěžené paseky do dvou let znovu zalesnit. Jediná možnost jak do budoucna udržet startovací plochy, jsou dohody s majiteli pozemků, placení nájmů a poplatků a splnění zákonných povinností souvisejících se změnou užívání lesních pozemků pro sportovní aktivity. Vše je navíc okořeněno faktem, že většina terénů se nalézá buď v přírodní rezervaci, nebo chráněné krajinné oblasti (CHKO).

Letové terény v Beskydech

Až na malé výjimky se většina oficiálních letových terénů nachází na pronajatých pozemcích, seznam uvádíme v tabulce. V Beskydech se létá i na dalších terénech, které můžeme označit jako „tolerované“, tam spadá například Lysá Hora, Radhošť, ale pak zde máme bohužel i terény zakázané, jako je Velká Stolová, kde si majitel přítomnost pilotů vyloženě nepřeje.

Přehled oficiálně provozovaných letových terénů

Největším a nejnavštěvovanějším beskydským letovým terénem je severní sjezdovka na Javorovém vrchu, kterou v létě i v zimě, společně s historickou turistickou chatou, provozuje Jiří Valenta, sám pilot, instruktor a inspektor paraglidingu.

Druhým nejnavštěvovanějším terénem je Ondřejník – Skalka, který spolu s dalšími terény spravuje spolek Beskydský letecký klub, z.s.

A trojici beskydských správců doplňuje soukromá paraglidingová škola Elspeedo, která provozuje například západní start na Javorovém vrchu.

Piloti sobě – Beskydský letecký klub

O existenci a provozu letových a cvičných terénů v Beskydech se stará Beskydský letecký klub, z.s. (BLK) již přes 20 let. Spolek, který byl založen právě za tímto účelem, je otevřen všem pilotům, kteří mají zájem podpořit aktivity vedoucí k udržení a rozvoji volného létání v Beskydech a jeho základnu tvoří piloti a instruktoři létání všech kvalifikací.

Snahou spolku je nastavit transparentní podmínky pro všechny piloty, zajistit financování nájmů a souvisejících poplatků a udržovat vztahy s majiteli pozemků, kteří nám umožní i nadále v Beskydech létat z kopců. Pokud vám to zní zbytečně nabubřele, věřte, že mít možnost odněkud létat, vůbec není samozřejmostí.

Velké díky, že to dnes jde, patří Karlovi Janků, nestoru beskydského paraglidingu, kterému je letos 75 let. Dlouhá léta investoval svůj čas a energii, jako předseda BLK, a za mnohé vděčíme právě jemu.

S jeho odchodem z postu předsedy a především se změnou majitele velké části lesů v Beskydech, kdy byly lesy na přelomu roku 2014 v restituci navráceny církvi (Biskupství ostravsko-opavskému), byl spolek vystaven výzvě navázat nové funkční vztahy a získat důvěru u nového majitele. Aby toho nebylo málo, změnil se i majitel přistávací plochy pod Skalkou.

V roce 2018 rozhodlo vedení spolku podpořené valnou hromadou členů o změně koncepce financování letových a cvičných terénů pod správou BLK, které jsou od té doby placenými terény. Důvodem bylo lepší finanční zajištění spolku, jehož příjmy složené z příspěvků škol a sponzorů, slábly. Umožňovaly sice stávající letové terény udržovat, ale už ne je rozšiřovat a rozvíjet, plánovat starty nové a poskytovat služby pilotům, jako například informace o meteorologické situaci na terénech a tak dále.

Jen pro vaši představu, celkové náklady na jeden terén – v tomto případě Ondřejník Skalka – se šplhají do výše 50 tisíc Kč za rok.

Problémy v minulosti

Jak šel čas, spolek řešil velké množství problémů, které vznikaly většinou neukázněností pilotů ve vztahu k majiteli lesa, pozemků přilehlých ke startům i přistávacím plochám. Obecně se problémy dají shrnout do několika bodů.

 1. Nepovolených výjezd do zákazu vjezdu.
 2. Nedovolené parkování na cizích pozemcích.
 3. Porušování pravidel stanovených obcí nebo majiteli pozemků.

Tyhle zbytečné spory bychom neměli podceňovat, protože díky nim nám ze seznamu startů v Beskydech před časem vypadl start na Velké Stolové. Je to škoda, Stolová patřila k opravdu legendárním kopcům v Beskydech.

Měli bychom si tyhle souvislosti uvědomovat a snažit se nebýt lhostejní, když jsme těchto nekázní svědkem, a umravnit pilota nebo třeba i řidiče vývozového auta dříve, než to za nás a rázněji udělá majitel pozemku.

A jaké jsou nároky na jednotlivých terénech ze stran majitele, abychom je zbytečně nedráždili a nedělali zlou krev? Sami uvidíte, že se pořád dokola opakují ty stejné.

Ondřejník Skalka

Skalka je tradiční a termicky velmi významný kopec. Nachází se v Přírodní rezervaci Skalka a o to vyšší nároky to klade na naše chování. Nenechávat odpadky v lese a neničit stromy, zkrátka chovat se k přírodě ohleduplně, a ideálně nevstupovat na spodní část startoviště (za hranou), kde rostou vzácné a chráněné rostliny (oměj tuhý moravský, hořec tolitovitý, rozrazil horský).

Výjezdy jsou povoleny pouze vozidlům s přidělenou povolenkou a nesmí se vjíždět do zákazu vjezdu. BLK se snaží zajistit komerční provoz vývozů domluvou s majiteli dodávek, schopných vyvézt více pilotů najednou. Řidiči výjezdových vozidel jsou řádně poučeni a musí dodržovat nařízené trasy, jezdit pomalu a ohleduplně.

Parkovat se smí pod přistávačkou na povolených místech (mapka na www.blk-pg.cz) a v žádném případě není povoleno vjíždět na přistávací louku, ani na příjezdovou cestu k ní. Majitelům ploch už došla trpělivost a stává se, že volají policii, aby sjednala nápravu. Za to nakonec můžeme nést následky všichni a naše vyjednávací pozice a především vztahy s těmi, které k našemu létání na Skalce potřebujeme, se tím zhoršují.

Speciální podmínkou ze strany ochranářů je každoroční zákaz startů v době jelení říje (15.9.-30.9.).

Při létání je potřeba dodržovat omezení letového prostoru TMA II OSTRAVA, který se nachází nedaleko, necelý kilometr západně od startu a jeho spodní hranice je 1200 m AMSL.

Ondřejník Skalka

Velký Javorník

Velký Javorník je další tradiční letový terén orientovaný na severovýchod. Je to jeden z kopců, kde před čtyřiceti lety v Beskydech začalo závěsné létání.

Horní část startoviště si BLK pronajímá od Pohorské jednoty Radhošť, která provozuje místní chatu a restauraci. Narovnat dlouhodobě nepěstované vztahy trvalo skoro celý loňský rok. Po smýcení lesa v oblasti odletové zóny v roce 2018 je terén znovu vhodný pro úplné začátečníky. Odletová zóna se bude ještě rozšiřovat v severním směru, jakmile dojde ke schválení územního plánu obce Bordovice.

Co se týká výjezdů, platí zde stejná pravidla jako na Skalce. Výjezd nahoru je povolen pouze na povolenku a vzhledem k vyššímu pohybu turistů smíme pro účely vývozu pilotů provozovat pouze dvě auta denně. Vyžaduje to sice komunikaci mezi řidiči, ale stojí to za to.

Parkování v oblasti přistávačky je omezeno na parkovací plochy u fotbalového hřiště, není povoleno parkovat podél louky s přistávačkou a už vůbec není dovoleno na louku vjíždět.

Při létání je potřeba dodržovat omezení letového prostoru TMA II OSTRAVA, který je přímo nad startem a spodní hranici má ve 1200 m AMSL, což dnes velmi omezuje přeletový potenciál terénu, ale můžeme po jednání s Řízením letového provozu (ŘLP) slíbit, že se snad blýská na lepší časy.

Velký Javorník

Odry – Vítovka

Odry Vítovka je při jižním proudění velmi užitečný cvičný terén s velkým potenciálem navázání do termiky. Je potřeba být opatrný, protože nad hlavou je TMA I OSTRAVA, ale i tak si tam můžete užít hodně zábavy.

Parkování je možné v zatáčce v úrovni kopce, ale je potřeba zaparkovat bezpečně mimo komunikaci, což se ne vždy každému podaří, protože terén tam není rovný. Je pak už mnohem lepší zaparkovat pod kopcem.

Nevjíždějte na pole a parkujte na zpevněné komunikaci! Nezajíždějte až pod kopec, majitel pozemku to zakázal.

 

Odry Vítovka

Děhylov

Děhylov je nádherný, byť nevysoký cvičný terén s malou hrankou, ze západní strany obehnaný stromy. Při severním proudění je velmi příjemný a nezáludný. Na terén není dovoleno vstupovat a létat v době blížící se senoseče. Jinými slovy, pokud je tráva vyšší než 15-20 cm, což je pro ty, kdo si sebou na kopec nenosí metr, tak do půli lýtek. Časově to odpovídá přibližně celému měsíci květnu a začátku června pro první senoseč a pro druhou trávu až tři týdny v průběhu srpna. Parkuje se pouze na vyhrazených místech u tenisových kurtů. Dbejte prosím zákazu vjezdu a parkování na nezpevněnou polní cestu vedoucí k terénu. A pokud budete mít štěstí na podmínky a zvládnete na děhylovské hrance svahovat, tak při navázání do termiky je nutné dbát omezení TMA I OSTRAVA nad vámi.

Cvičný terén Děhylov

Co se podařilo v roce 2018

Vztahy nejen s majiteli pozemků

Nejzásadnějším krokem roku 2018 bylo navázání a nastartování jednání s novým majitelem lesů, což jsou Biskupské lesy. A co se spolu s tím zadařilo bylo získání důvěry jako spolehlivého partnera k jednání o stávajících i plánovaných nových letových terénech.

Za poslední rok proběhly desítky osobních setkání s pestrou škálou osob – s majiteli ploch startovacích, přistávacích, ale i parkovacích. Proběhla jednání se zástupci lesů, s experty a odborníky na biostudie, se starosty obcí, sponzory, ale také se senátorem, s biskupem, s krajskými zastupiteli a úředníky. Absolvovali jsme stovky telefonátů a společně s přípravou potřebných podkladů, dokumentů, provozních řádů, článků a příspěvků jsme dobrovolničením strávili, sečteno podtrženo, stovky hodin.

Financování

Vytvořili jsme nový systém poplatků, kdy za využití terénu platí jak rekreační piloti, tak tandemy a školy paraglidingu. Vznikly nové informativní a prodejní webové stránky spolku – www.blk-pg.cz, na kterých dnes najdete všechny potřebné informace o terénech a můžete zakoupit poplatek za terény.

Obnova Velkého Javorníku

Velký Javorník je jeden z kopců, na kterých volné (tehdy jen závěsné) létání v Beskydech začínalo, dorůstající stromy ale znemožnily v posledních letech jeho využití. Po šestiletém úředním martýriu se podařilo místnímu rogalistovi Tondovi Kašubovi dotáhnout veškerá povolení, která převzal spolek BLK a zafinancoval smýcení lesa. Tradiční start může znovu bezpečně sloužit k létání i pro začínající piloty. Co se týká letových prostorů, angažuje se spolek v jednání s ŘLP a existuje velká naděje, že se podaří upravit pravidla létání a omezení TMA II OSTRAVA tak, abychom snad v blízké budoucnosti mohli létat nad Velkým Javorníkem výše než současných 300 m nad start.

Obnova Ondřejníku – Skalka

Na začátku roku 2018 se podařilo sepsat dodatek o prodloužení nájmu Skalky. Protože startoviště na Skalce postupně zarůstá, zahájili jsme jednání o rozšíření startu, který by po úpravě byl trvale využitelný. Podmínkou pro rozšíření je pozitivně vycházející biologická studie, která potvrdí, že provozování paraglidingu (zvýšený pohyb lidí a dopravních prostředků), nebude mít vliv na cíle ochrany přírody v rezervaci Skalka.

Finanční podpora

Podařilo se získat podporu ze strany sponzorů (Sky Paragliders – 12 tis. Kč) i ze strany LAA ČR, která přispěla na poplatek za předčasné smýcení lesa ve výši 50 tis. Kč a na provoz terénu dalších cca 15 tisíc Kč. Děkujeme za podporu.

Co se bude dít letos a kolik to bude létání stát

 1. Hlavním cílem pro letošní rok je udržet finanční stabilitu, nadále oslovovat piloty činností spolku, aby pochopili, že má smysl jej podpořit jak finančně, tak i dobrovolnictvím, a že to vše děláme pro sebe – zkrátka “piloti sobě”.
  S tímto cílem souvisí úkoly jednat s majiteli ploch ohledně stanovení přátelštějších cen za nájmy a jednat se stávajícími i potenciálními sponzory ohledně další finanční podpory spolku. Hledat a podávat žádosti na podporu a dotace od LAA ČR, z kraje či od obcí.
 2. Rozběhnutým úkolem na dlouhou trať, který bychom rádi letos dotáhli do úspěšného konce, je rozšíření zarůstající Skalky, která nutně potřebuje rozšířit odletovou zónu. V těchto týdnech se dokončuje biologická studie potřebná k tomu, aby se vůbec mohla otevřít jednání na Odboru životního prostředí Moravskoslezského kraje, a poté bude následovat klíčová schůzka ochranářů, majitele pozemku (BOO) a spolku BLK. A jen pro vaši představu, “ano” všech zúčastněných stran na zmíněné schůzce znamená teprve začátek procesu.
 3. Další rozšíření čeká i Velký Javorník, který se rozprostírá na dvou katastrech. Tam je největší brzdou schválení územního plánu Bordovic, přičemž náš požadavek, který na stavebním úřadě leží od roku 2016, byl bez výhrad přijat. Jen čekáme na legislativní proces, který je brzděn nedostatkem úředníků na stavebním úřadu ve Frenštátu pod Radhoštěm. Zkrátka doplácíme na nefunkční státní správu.
 4. Dalším dlouhodobým úkolem, který jsme nastartovali v červenci roku 2017 je jednání s řídící věží LKMT letiště Ostrava Mošnov. Předmětem je úprava využívání koncové řízené oblasti TMA II OSTRAVA pro volné létání. S obrovskou podporou LAA ČR – na počátku přímo osobním přičiněním prezidenta Jana Brskovského – se tento požadavek nakonec dostal na jednání konzultační skupiny ASM Úřadu civilního letectví a můžeme slíbit připravované milé zlepšení. Jaké? Slovy klasika Járy Cimrmana, „My nesmíme ani naznačovat”.
 5. Instalace meteostanic na starty se zasíláním stavu počasí na internet pod správou BLK.
 6. V přípravné fázi jsou jednání o dvou nových letových terénech. Detaily, předpokládám, poprvé zveřejníme na Valné hromadě BLK v dubnu (12. 4.).

Poplatky

Nastavení výše poplatků má ve své kompetenci Valná hromada, tedy vy, členové spolku. Nicméně výbor zasílá na Valnou hromadu pro rok 2019 tento návrh:

Cena poplatků zůstane na stejné výši jako loni. Jedinou změnou bude rozdělení tandem pilotů na členy a nečleny LAA ČR. Nečleni budou platit 2500 Kč ročně. Nově přibude denní poplatek pro nekomerční tandemy – 200 Kč / den.

Dává vám činnost spolku smysl? Podpořte spolek poplatky za využití startu, ale i svou dobrovolnou činností. Pokud žijete v jiné části republiky a Beskydy nejsou vaším letovým terénem, jste srdečně zváni. Přijďte si k nám zalétat, přijďte si pro zkušenosti z létání v tradiční české letové oblasti. Buďto rekreačně nebo na některé z chystaných soutěží – ať už to bude amatérský přeletový závod Beskydské FAJKY 2019 v květnu, 3. kolo XC České ligy paraglidingu v červnu, Mistrovství ČR a liga v přesnosti přistání PG v srpnu nebo chystaný závod Hike & Fly Beskydy.


Tabulka termínů soutěží v Beskydech v roce 2019

Beskydský letecký klub funguje na dobrovolné práci pilotů (které není nikdy dost), a jako zapsaný spolek má také řádné valné hromady. Pokud máte chuť se činnosti BLK zúčastnit, můžete začít tím, že přijdete na jeho nejbližší valnou hromadu, která letos proběhne v pátek 12.4. v Čeladné v  PG Hnízdě. Tam můžete přinést i své záložky, které si můžete nechat na místě přebalit s podporou Svazu paraglidingu LAA ČR. Pokud budete chtít tuto službu využít, registrujte si svého baliče na webu www.blk-pg.cz.

Těšíme se na Vás v Beskydech.

Za výbor BLK Kamil Kabát, předseda spolku

Jsem členem týmu TandemLety.cz, držitel licence instruktor, tandempilot a sportovní pilot. Létám od roku 1994 a děkuji, všem andělům, že jsem ty doby začátků přežil ve zdraví :). Věnuji se létání na tandemu, výuce ve škole paraglidingu TandemLety.cz a Beskydskému leteckému klubu pomáhám od 2017 s tím co umím a hlavně s tím, abychom měli kde startovat.
Komentáře