Přehled činnosti BLK 2017

V článku přinášíme bodově přehled činnosti klubu za rok 2017. Tomuto roku předcházely zásadní změny majitelů, na které klub neměl vliv.

2014-2015, zdlouhavé převody lesů do majetků církve Biskupství ostravsko-opavské (BOO)

2016 – Prodej pozemku přistávčka Skalky tzv. Tabášková louka manželům Macurovým. Spolek se snažil o odkoupení, ale nakonec prodej proběhl bez předchozích signálů o prodeji.

11/2016 – jednáni se starostou Hrubišem Kunčice p.O. o rozhledně a možnostech podpory jižního startu
/ Kamil Kabát

jaro 2017 – jednání o využití cvičné louky Palkovice, Agro
/ Ondra Trčka, Kamil Kabát

jaro 2017 – Přistávačka Skalka – Dan Macura,  dohoda ohledně pronájmu pozemku pro přistávačku
/ Michal Poloha

2017 – Valná hromada + nová nájemní smlouva na přistávačku pod Skalkou s Danilelem Macurou

2017 – Několik jednání s Biskpuskými lesy  BOO, Ing. Jaroslav Štefek
– povolenky 2017, pravidla pro členy BLK, nedovolené vjezdy do lesů, narušení zakázané Velké Stolové+hrozba odejmutí Skalky, možnosti pro nové starty, požadavavek na start Ondřejník SZ,
/ Richard Bojda, Kamil Konečný, Kamil Kabát

4/2017 – Vytvoření nových webových stránek BLK – www.blk-pg.cz
/Kamil Kabát, Kamil, Konečný

4/2017 – Vytvoření objednávkového a platebního systému poplatků BLK obchod.blk-pg.cz
/Kamil Kabát, Kamil, Konečný

10/2017 – Hledání podpory pro BLK na kraji a v církvi
schůzka Doc. Ing. Petr Jančík Ph.D., zastupitel v Ova / telefonát a email Kamil Konečný
schůzka Mgr. Lukáš Curylo – námětek hejtmana / Janků, Konečný, – prosinec 2017

11/2017 – jednání Dan Macura, majitel přistávačky Skalka
/ K.Kabát, R.Bojda

11/ 2017 – Erik Rašovský, PJR-provozovatel chaty Velký Javorník – jednání ohledně postaveného plotu na VJ
/ telefonát K.Konečný

1.12.2017, Dan Jalůvka, PJR-předseda,
– jednání ohledně postaveného plotu VJ
– Co s tím dělat:
Chtějí, ať vypracujeme nějakou studii létání na Javorníku, návrh provozního řádu, organizace výjezdů, parkování, organizace akcí
/ dopis s výzvou k jednání K.Konečný, telefonát K.Konečný –

21.12.2017- Dan Macura, majitel přistávačky Skalka / K.Kabát
– podpis pronájmu přistávačky do 5/2019, cena 15000 Kč

20.12.2017 – Mgr. Jiří Novotný, starosta Trojanovic / schůzka K.Kabát, K.Konečný
– jednání ohledně VJ, podpora od starosty na většině požadavků
– Novotný domluví schůzku s Miketou (vedoucí majetku ODD) a podpoří nás svou účastí

27.12.2017 – Tonda Kašuba, člen spolku AVZO, KZL Kopřivnice (rogalisti) / schůzka K.Kabát, K.Konečný
– sladění postupů v jednání o VJ
– spolek AVZO vlastní kompletní dokumentaci umožňující rozšíření startu VJ
– účast na schůzce u Mikety

9.1.2018 – Ing. Tomáš Hrubiš, starosta Kunčice p.O. / schůzka K.Kabát, K.Konečný
– podpoří požadavkem na zavedení pozemku pod startem do územního plánu – změna UP za 2 roky (2019/20) – schvaluje Zastupitelstvo
– podpoří BLK svou účastí u jednání s Miketou OOD

Stavební úřad – Frýdlant
– schůzka ohledně dopřesnění informací k procesních postupům rozšířen Skalky
/ schůzka Richard Bojda

31.1.2018 – Mons. Mgr. Martin David, pomocný biskup a generální vikář BOO, Josef Kleinwachter, Kamil Kabát /
– vyslechnutí historie, stavu a budoucnosti létání v Beskydech, uvedení souvislostí
– otec biskup byl velmi dobře informován předem, vč. plánované schůzky s p. Miketou 9.2.2018
– příslib pozvánky k jednání a naznačení vstřícného postupu vůči BLK a jeho požadavků

1.2. 2018 – Vyjádření ref. odboru výstavby ve Frenštátu ke stavbě plotu na JV

8.2. 2018 Dan Jalůvka, PJR – Zaslání studie létání na Velkém Javorníku – Kamil Konečný

9.2. 2018 – Miketa (vedoucí majetku BOO), Kaděrová (BOO), Novotný (st. Troj.), Hrubiš (st. Kunč.), Kašuba, Konečný, Kabát – Biskupství Ostravsko-opavské, 9.2.
– seznámení osob, seznámení a shrnutí problematiky a cíle schůzky
– BLK informovala o najpalčivějších problémech a seznámila s vizí – především finance za pronájmy, dále ochota s námi jednat o nových úpravách a projektech
– Manifestace podpory BLK od starostů
– příslib BOO vstřícnosti při jednání o nižší ceně za pronájmy
– na žádost BLK o prodej pozemků, zamítavé stanovisku, BOO pozemky neprodává
– zaslat přesné požadavky – rozměry “nových” ploch – V. Javorník S, Skalka JZ a Ondřejník SZ – následně schůzka
– dotažení nové smlouvy Skalka (s novými cenovými podmínkami)
– VJ – podpora při převodu závazků z AVZO na BLK

14.2.2018 – Diskuze o vizích paraglidingu v Beskydech – starty a přistávačky
Schůze  na PG Hnízdě v Čeladné, probrání vizí rozvoje startovaček v Beskydech částečně zveřejněnou zde – https://www.blk-pg.cz/nova-vize-financovani-a-rozvoje-startovacek-v-beskydech/
– Aktuální situace na Velkém Javorníku
– Aktuální situace na Ondřejník Skalka
– Seznámení s výsledky jednání s majiteli pozemků pod startovacíma a přistávacíma plochama
– Nové startovací plochy
/Kamil Kabát, Kamil, Konečný

19.3.2018 – Jednání ohledně startovacích ploch paraglidingu v Beskydech na majetku BOO. Projednávány budou možnosti využití navržených ploch na Velkém Javorníku a na Ondřejníku, podmínky využití, odnětí PUPFL, odlesnění, výše nájemného,  povolení příjezdu …
/ Ing. Zdeněk Miketa, Ing. Hana Kaděrová, Ing. Libor Konvičný, Ing. Jaroslav Štefek, Mgr. Roman Krakovka + právní koncipient, Ing. Konečný Kamil, Ing. Kamil Kabát
Zápis ve stádiu schválení na BOO

5.4.2018 – PJR-BLK, Chata Velký Javorník –
Dan Jalůvka (PJR), Vlastimil Kalman (PJR), Erik Rašovský (PJR), Antonín Kašuba (AVZO), Bohdan Wojkowský (BLK), Kamil Konečný (BLK), Kamil Kabát (BLK)
Dnes proběhla na Chatě Velký Javorník schůzka mezi členy BLK, AVZO a PJR. Navzájem si zúčastnění vysvětlili jistá nedorozumění a zkreslení, ke kterým v minulosti došlo, ujistili se, že obě strany mají zájem jednat a dojít k oboustranné spokojenosti a probrali aktuální stav kolem startů na Velkém Javorníku.
Proběhla dohoda ohledně plateb za využití pozemků PJR, ohledně přemístění zábradlí, společné brigády padáčkářské komunity a PJR ohledně úprav startů a s tím spojených prací, vývozů a parkování.

  1. Seznámení zúčastněných stran
  2. BLK seznámilo PJR se situací a požadavky na PJR ohledně startu a parkování.
  3. PJR vysvětlilo důvod instalace zábradlí – ledové plotny a zodpovědnost majitele pozemku při úrazech
  4. Diskuse v místě startovačky nad aktuální situaci smýcení lesa, přemístění zábradlí, do budoucna úpravě terénu (hrbol za hranou)
  5. Dohoda o přemístění zábradlí na okraj lesa a instalace rozebíratelného zábradlí mezi silnici a startem bránícím vstupu na start
  6. Domluva o platbě poplatku BLK za využití ploch PJR , BLK posle nabídku ceny, která odpovídá výši cen pronájmu ploch které platí BLK Biskupským lesům-BOO (po dokončení jednání BOO-BLK)
  7. BLK nabídlo pomoc – zorganizovat brigádu padáčkářské komunity na přemístění plotu, instalace zábradlí od cesty a vyčistění a zpevnění nově přemístěné stezsky
  8. Vývozy a parkovaní – Cílem je minimalizovat počet výjezdů na kopec, realizováno to bude hromadnými placenými výjezdy. PJR a BLK si domluví počet míst na parkování, které budou označeny cedulí. Pro výjezd na start bude vydán omezený počet povolenek, které bude schvalovat BLK. BLK bude informovat o schválených povolenkách formou zveřejnění seznamu povolenek na stránkách BLK.

6.4.2018 – Hledání podpory pro BLK na odboru životního prostředí Moravskoslezkého kraje kvůli rozšíření startovní plochy na Skalce schůzka Doc. Ing. Petr Jančík Ph.D., zastupitel v Ova
/Kamil Konečný a Karel Janků

Jsem členem týmu TandemLety.cz, držitel licence instruktor, tandempilot a sportovní pilot. Létám od roku 1994 a děkuji, všem andělům, že jsem ty doby začátků přežil ve zdraví :). Věnuji se létání na tandemu, výuce ve škole paraglidingu TandemLety.cz a Beskydskému leteckému klubu pomáhám od 2017 s tím co umím a hlavně s tím, abychom měli kde startovat.
Komentáře