ČERNÁ HORA

přopravujeme změny v provozním řádu

⚠️ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - Provozní řád obsahuje základní popis - připravujeme změny⚠️

Letový terén ČERNÁ HORA je pro vás dostupný od roku 2023
Startovačka mapa - https://mapy.cz/s/demuhozeku

Startovací plocha je v mírné kopci, vyžaduje precizní start a okamžité odlepení od země, aby jste czvládli přeletět spodní stranu stromů.
Přistávačka mapa - https://mapy.cz/s/petenofoja
Přistávací plocha je vhodná pro začátečníky. Před prvním letem si ji běžte prohlédnout.

⚠️ POZOR - NEBEZPEČNÉ SITUACE ⚠️

Při silnějším jihovýchodním proudění (4-7 m/s) může terén stáčet vítr na východní a hřeben v odletové zóně po levé ruce tento vítr bude narychlovat a současně vytvoří turbulence. 
Na startu budete střídavě pociťovat vítr zepředu a na levou ruku v akceptovatelné rychlosti pro start (který bude vlivem změn směru náročnější ale možný) a po úspěšném odletu se dostanete do silně turbulentního prostředí v silném větru (dýzový efekt levé hrany), který bude stěžovat nebo zněmožňovat odlet od kopce.

MAPAzobrazit na mapě
PROVOZceloroční
SMĚR VĚTRUJV-JZ / 160° - 220° (do 4 m/s) J-JZ / 190 / 220 nad 4 m/s
PŘEVÝŠENÍ410 m
NADM. VÝŠKAstart 815 m.n.m. / přistání 405 m.n.m.
PROVOZOVATELBeskydský letecký klub
SPRÁVCIJosef Plandor

Upozornění

 • NEJEZDĚTE NA PŘISTÁVACÍ PLOCHY AUTEM! ANI SE NEPŘIBLIŽUJTE K CHATĚ MÍR
  Lesní cesta je průjezdná pouze s povolením majíitele a CHKO.
  Parkujte pouze na povolených parkovištích. Místním majitelům ploch dochází trpělivost, není vyjímka, že oznamují špatná parkování policii. Zhoršuje to i pozici spolku vyjednat podmínky nájmů ploch.

Doporučení k startům

Nebezpečí úplavu při silnějším jihovýchodním proudění.

Při silnějším jihovýchodním proudění (4-7 m/s) může terén stáčet vítr na východní a hřeben v odletové zóně po levé ruce tento vítr bude narychlovat a současně vytvoří turbulence. 
Na startu budete střídavě pociťovat vítr zepředu a na levou ruku v akceptovatelné rychlosti pro start (který bude vlivem změn směru náročnější ale možný) a po úspěšném odletu se dostanete do silně turbulentního prostředí v silném větru (dýzový efekt levé hrany), který bude stěžovat nebo zněmožňovat odlet od kopce.

Doporučení k přistání

Přistává se pouze na pronajaté přistávací ploše a odcházejte pryč podél řeky - viz přiložený plánek.

Před přistáním maximálně v pozoru, jelikož se přes přilehlý vrcholek a stromy se mohou tvořit turbulence. 

Je přísně zakázáno vjíždět vozidly na přístupovou cestu k přistávací ploše.

Text připravujeme.

Text připravujeme.

Kudy na start

Články k startovišti

...aneb, kdy začneme v Beskydech vlekat? Tištěná verze v časopise Pilot 3/2019   Beskydy patří mezi oblíbenou…
Z Kozlovic - červená Z Kunčic pod Ondřejníkem - zelená a žlutá Z Frýdlantu na Ostravicí -…
Z Kozlovic - červená Z Kunčic pod Ondřejníkem - zelená a žlutá Z Frýdlantu na Ostravicí -…

Provozní řád

Provozní řád Ondřejník – Skalka

Všeobecné zásady

 1. Piloti mohou používat startovací a přistávací plochu pouze při splnění zákonných podmínek pro provedení letu:
  • pilot je držitelem platného pilotního průkazu pro použitý typ a kategorii kluzáku
  • kluzák má platný technický průkaz
  • pilot má sjednáno povinné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem SLZ
 2. Rekreační piloti jsou povinni platit poplatek za užívání ploch:
 3. Upozorňujeme na celoroční možnost výsadkových provozů nad letištěm Frýdlant nad Ostravicí, které se nachází při přeletu směrem na Lysou Horu po levé ruce. Probíhají zde výsadky parašutistů bez nutnosti vydat předem zprávu NOTAM. Je životně důležité sledovat, zda se na letištní ploše nachází oranžový kříž (ramena o velikosti 1 x 5 m). V tomto případě nad letištěm probíhají výsadky parašutistů!!! Tehdy se letišti vyhněte velkým obloukem!
  Pro aktuální informace kontaktujte správce Aeroklubu Frýdlant nad Ostravicí pana Radomíra Foldynu, tel. 777 000 494.
 4. Pilot je povinen seznámit se s platnou ICAO mapou zdejšího prostoru.
 5. Pilot je povinen se seznámit s aktuálními NOTAMy na stránce http://aisview.rlp.cz/.
 6. Pilot jsou povinni dodržovat směrnici pro provoz padákových kluzáků (ZL-1).
 7. Při výstupu, startu i samotném letu je zakázáno hlasité volání mezi piloty a jejich doprovodem.
 8. Je zakázáno lámat stromky, či jinak poškozovat přírodu při eventuálním vyprošťování kluzáku z porostu.
 9. V případě nutnosti zásahu do porostu kontaktujte revírníka Biskupství OO Ostrava pana Bára, tel. 736747286.
 10. Pilot, který poruší elektrický ohradník u přistávací plochy, je povinen tuto závadu opravit a neprodleně nahlásit panu Macurovi, tel. 731 175 079.
 11. Přistávací plochu je možno využívat k pozemnímu tréninku pouze pod dohledem instruktora školy.

Parkování

 1. Parkování je povoleno, po dohodě s OÚ Kunčice p. O., na přístupové cestě k vodojemu, která je majetkem obce – viz přiložený plánek.
 2. Omezené parkování je možné i na parkovišti penzionu Krkoška – avšak pouze po dohodě s majitelem p. Krkoškou!
 3. Upozorňujeme na nutnost dodržování pravidel silničního provozu (zákaz parkování na mostě, zeleni, nebo na přístupových cestách k okolním usedlostem)!

Výjezdy

Výjezdy na start a do zákazů vjezdů v oblasti Ondřejníku motorovými vozidly jsou povoleny pouze majitelům „Povolenek k vjezdu“. Především o víkendech občas fungují i komerční vývozy za poplatek. Doporučujeme sledovat skupinu na Facebooku “PG Skalka – Ondřejník”, kde se dny a časy vývozů zveřejňují.

Výstup na start

Piloti mohou pro výstup na startoviště použít pěší přístupové cesty, viz mapka.

Školy paraglidingu a tandemy

 1. Terén mohou využívat pouze školy paraglidingu, které mají zaplacen poplatek. Dále tandemoví piloti, kteří mají zaplacené poplatky. Informaci o výši poplatků naleznete na webu https://www.blk-pg.cz.
 2. Škola musí oznámit zahájení výcviku do formuláře o prezenci škol na letových terénech na stránce https://www.blk-pg.cz/prezence-skol/, posláním těchto údajů : „jméno školy, jména instuktorů, počet kurzistů“.

Kontakty pro případ nehody

 1. Tísňové volání 112.
 2. Inspektoři provozu: Kamil Konečný 608 811 699, Zdeněk Trčka 608 824 334.

Doporučení ke startům

Směr větru: 220° až 280° (JZ – Z).

Prostor startu je úzký a poměrně krátký. Chystejte si padáky na okraji startovací plochy, až budete připraveni, můžete se přesunout na horní část startu.

Pro bezpečný vzlet je velmi důležitá dostatečná rychlost rozběhu. Startovací plocha má nerovný terén, je nutné neustále korigovat směr letu kluzáku již při rozběhu. Měli byste letět již v úrovni zlomu, který je v horní čtvrtině startu. Před zlomem se terén na chvíli zvedne, což může způsobit změnu zatížení křídla a pokažený start. Pokud na zlomu kluzák neletí, zrušte start a opakujte. S dostatečným rozběhem dá se odstartovat i za bezvětří.

Pozor, v případě silnějšího jižního nebo severního proudění je odlet z průseku provázen turbulencí! Jestliže fouká silnější vítr z jihu, na startu to nemusí být znát, jelikož je v závětří. V tomto případě doporučujeme posoudit situaci i na vrcholu kopce (cca 150 m výše).

Doporučení k přistání

Přistává se pouze na pronajaté přistávací ploše, tzv.Tabáškově louce - viz přiložený plánek. V případě přistání nad cestou je nutné louku bezodkladně opustit a kluzák zabalit na pronajaté přistávací ploše.

Pokud fouká silnější vítr zprava (ze SZ), je třeba být před přistáním maximálně v pozoru, jelikož se přes stromy na pravé straně mohou tvořit turbulence. Někdy je lepší přistát na spodní straně louky, kde stromy již nejsou.

Je přísně zakázáno vjíždět vozidly na přístupovou cestu k přistávací ploše.