POVOLENKY
K VÝJEZDU

POVOLENKY K VÝJEZDU

BLK se při uzavírání nájemních smluv pozemků pod startovacími plochami současně zavazuje respektovat všechna pravidla související s provozováním, vč. parkování a dodržování zákazů vjezdů na lesní cesty a do CHKO Beskydy. Současně se BLK snaží zajistit vývozy pilotů na start, a proto se výbor BLK rozhodlo určovat a vybírat vozidla, kterým bude udělena povolenka.

Postup získání povolenky:

1. Vyplnit formulář "Skalka - Žádost o povolenku" - níže
2. Podepsat "Závazek o dodržování pravidel k vjezdu na Skalku" s některým členem výboru BLK. Kontaktujte člena výboru a domluvte si podepsání dokumentu.
3. Vyzvednout si povolenku u zástupce lesního správce Ing. Latnerové v sídle lesní správy Ostravice. Poplatek za vystavení povolenky je 1000 Kč.

BLK zodpovídá Biskupským lesům, že povolenky budou využívány v souladu s pravidly Biskupských lesů pro pohyb na lesních komunikacích. BLK má právo rozhodnout o tom, kdo získá povolenku výjezdu na Skalku.

SKALKA (Biskupské lesy)

AKTUÁLNĚ VYDANÉ POVOLENKY - SKALKA

VELKÝ JAVORNÍK z Veřovic (Lesy ČR)

AKTUÁLNĚ VYDANÉ POVOLENKY

VELKÝ JAVORNÍK z Veřovic (Lesy ČR)