BESKYDSKÝ
LETECKÝ
KLUB

Staráme se, abychom měli v Beskydech kde startovat.

O BLK

BLK - Beskydský letecký klub je spolek přátel volného létání. BLK je zapsaný spolek, který má za hlavní cíl na dobrovolné bázi napomáhat udržování a zvelebování startovních a přistávacích ploch pro paragliding v Beskydech.

Mezi další větší či menší cíle patří mimojiné snaha získávat finance pro správu letových terénů na pokrytí přímých nákladů k jejich provozu, umožnit prostor pro vytváření, prosazování a realizaci projektů podporujících létání, sdružovat piloty a rozšiřovat zásady fair play.