ODRY VÍTOVKA - cvičný terén

Upozornění

 • DODRŽUJTE OMEZENÍ TMA I OSTRAVA
 • Nevjíždějte na pole, parkujte na zpevněné komunikaci! Nezajíždějte až pod kopec, majitel pozemku to zakázal ! 
MAPAzobrazit na mapě
PROVOZceloroční
OMEZENÍ
TMA 1 Ostrava 1000ft AGL
SMĚR VĚTRUJJV - JJZ / 150° - 210°
PŘEVÝŠENÍ50 m
NADM. VÝŠKAstart 360 m.n.m. / přistání 310 m.n.m.
PROVOZOVATELBeskydský letecký klub

Doporučení k startům

Nebezpečí úplavu při silnějším jižním proudění.

Startovací plocha se plynule svažuje. Při směru větru 170° až 190° doporučujeme, aby po rozběhnutí pilot zahnul doleva na levou (jižní) část terénu, jelikož uprostřed kopce se nachází skupina stromů, za kterou se při tomto směru větru může tvořit rotor.

Při silnějším JZ směru větru se dá hezky svahovat a také navázat do termiky. Terén se však nachází v prostoru TMA 1 Mošnov a létání je zde možné jen do výšky 1000 ft AGL (tedy 300 m nad start).

Doporučení k přistání

Přistání je naprosto bez problémů. Pokud fouká na startu moc, přistávací plocha je rozlehlá a perfektní k pozemnímu tréninku.

Vývozy a parkování

...aneb, kdy začneme v Beskydech vlekat? Tištěná verze v časopise Pilot 3/2019   Beskydy patří mezi oblíbenou…
Celý článek

Provozní řád

Provozní řád Odry Vítovka

Všeobecné zásady

 1. Piloti mohou používat startovací a přistávací plochu pouze při splnění zákonných podmínek pro provedení letu:
  • pilot je držitelem platného pilotního průkazu pro použitý typ a kategorii kluzáku
  • kluzák má platný technický průkaz
  • pilot má sjednáno povinné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem SLZ
 2. Rekreační piloti jsou povinni platit poplatek za užívání ploch:
 3. Piloti jsou povinní dodržovat směrnici pro provoz padákových kluzáků (ZL-1).
 4. Cvičnou louku a přistávací plochu je možné používat pouze v části označené na mapce.
 5. V prostoru startu jsou piloti povinni dodržovat pořádek (odpadky si odvážet s sebou).
 6. Je zakázáno lámat stromky, či jinak poškozovat přírodu při eventuálním vyprošťování kluzáku z prostoru.
 7. Vzhledem k tomu, že se tato plocha nachází v prostoru TMA letiště Mošnov, je nezbytné dodržovat výšku max. 300 m nad terénem!

Parkování

 1. Parkování je možné pouze na vyznačených místech, viz situační mapy:
  • na příjezdových cestách
  • na smluvně pronajaté ploše
 2. Majitel přistávací plochy podmiňuje podnájem této plochy dodržováním zákazu vjezdu na všechny polní cesty k přistávací ploše!
 3. Upozorňujeme na zvýšenou četnost vykradení aut zaparkovaných „v zatáčce“.

Školy paraglidingu a tandemy

 1. Terén mohou využívat pouze školy paraglidingu, které mají zaplacen poplatek a byly předem schváleny BLK. Dále tandemoví piloti, kteří mají zaplacené poplatky. Informaci o výši poplatků naleznete na webu https://www.blk-pg.cz.
 2. Škola musí oznámit zahájení výcviku do formuláře o prezenci škol na letových terénech na stránce https://www.blk-pg.cz/prezence-skol/, posláním těchto údajů : „jméno školy, jména instuktorů, počet kurzistů“.

Kontakty pro případ nehody

 1. Tísňové volání 112.
 2. Inspektoři provozu: Kamil Konečný 608 811 699.

Doporučení ke startům

Směr větru: 170° až 210° (J – JZ).

Startovací plocha se plynule svažuje. Při směru větru 170° až 190° doporučujeme, aby po rozběhnutí pilot zahnul doleva na levou (jižní) část terénu, jelikož uprostřed kopce se nachází skupina stromů, za kterou se při tomto směru větru může tvořit rotor.

Při silnějším JZ směru větru se dá hezky svahovat a také navázat do termiky. Terén se však nachází v prostoru TMA 1 Mošnov a létání je zde možné jen do výšky 1000 ft AGL (tedy 300 m nad start).

Doporučení k přistání

Přistání je naprosto bez problémů. Pokud fouká na startu moc, přistávací plocha je rozlehlá a perfektní k pozemnímu tréninku.