VÝVOZY NA START

SKALKA, VELKÝ JAVORNÍK

CHCEŠ VYVÉZT NA START? JAK POSTUPOVAT?

Telegram skupina BLK

 • 1
  Zjisti informace na skupině v aplikaci, VÝVOZY vždy s předstihem informují o časech a místech.
  Zvací odkaz skupiny BLK Paragliding Beskydy v aplikaci Telegram
  TOHLE JE JEDINÝ KOMUNIKAČNÍ KANÁL PRO VÝVOZY
 • 2
  Zavolej řidičům aut
  Pokud na skupině nejsou žádné informace zkus zavolat řidičům vývozových aut a domluv se s nimi přímo.

PÁR PRAVIDEL, ABY SE KLAPALO ...

 • Nejezdi na start na vlastní pěst, starty jsou v zákazech vjezdu a vyžadují povolenku majitele lesů
 • Parkuj na místech vyznačených v Provozním řádu letového terénu
 • Cena za vývoz je stejná u všech aut a je fér
 • Povolenku získávají a přednost mají velké 8-9 místné auta, aby se co nejvíce snížila frekvence vývozů
 • Řidiči podepisují seznámení s pravidly (které určuje majitel lesa)
  - jezdí se pomalu a ohleduplně
  - jezdí se po vyznačené trase
  - v jeden den smí jezdit jen omezené množství aut

PROČ PRAVIDLA?

Starty na vrcholech kopců se většinou nacházejí v oblastech se zákazem vjezdu, buďto v přírodní rezervaci, v CHKO, nebo zkrátka na soukromých pozemcích. Bez povolenky je vjezd zakázaný.

BLK má s majitely ploch dohodu na určitý počet povolenek a rozhodli jsme se vybírat pouze ty, kdo jsou ochotni a přislíbí v letové dny poskytnou své vozidlo pro komerční výjezdy na dané kopce. Podmínkou je dodržování pravidel, které jsou velmi přísné. Více o získání povolenek najdete zde.

BLK zodpovídá Biskupským lesům, že povolenky budou využívány v souladu s pravidly Biskupských lesů pro pohyb na lesních komunikacích. BLK má právo rozhodnout o tom, kdo získá povolenku výjezdu na Skalku.

SEZNAM  VÝVOZOVÝCH  AUT

Kamil Kabát, TandemLety.cz

603 440 654
Tandem pilot, instruktor a majitel školy paraglidingu. Většinu letových dnů je na kopci a s ním i jeho Ducato.

Patrik Sliacky (Terka)

604 533 721

Kamil Konečný, PG Hnízdo

608 811 699

Zdeněk Trčka, MAC škola

608 824 334

Tomáš Kučerka

420 720 646 868‬