Články autora

Karel Janků

28.4. 2017

Zápis z VH 2017 duben

Zápis VH BLK Termín konání: 18.4.2017 Program: 1. Zpráva o činnosti 2. Zpráva o hospodaření 3. Zpráva mandátové komise 4. Info o schválení BLK jako z.s. 5. Diskuse 6. Usnesení VH Ad 1. K. Janků seznámil přítomné se stávající situací zajišťovaných startovacích a cvičných ploch: přistávací plocha pod Ondřejníkem Skalkou je smluvně zajištěna do 31.12.2016, Tošovický kopec – je pro...

1.5. 2002

Jak jsme začínali, aneb jak jsme v Beskydech skončili

Někdy na jaře 92 roku jsem se pachtil se svým kamarádem Radkem pěšky, aniž vím už proč, na Ondřejník a každý z nás táhl na hřbetě 35-kilový pytel trubek. Tehdy jsme jim říkali ZK 15 a byla to pro nás fantastická letadla. Uprostřed našeho volného stoupání vzhůru po modré značce, když už nám dech nestačil a oči pro hojný pot neviděly, nás doběhl...