NOVÁ VIZE FINANCOVÁNÍ A ROZVOJE STARTOVAČEK V BESKYDECH

ONDŘEJNÍK SKALKA JE PLACENÝ TERÉN !
COŽE? SI SNAD DĚLAJÍ PRDEL?

Proč bych měl platit, za to že odstartuji v lese? Však si tam dojdu po svých a všecky startovačky jsou normálně zadara, ne? To se zas někdo nabalí … a komu ty prachy vlastně jdou?

Tak pár takových výroků padlo, poté, co byl letový terén Ondřejník Skalka letos na jaře vyhlášen pro sezónu 2017 jako placený terén. Poplatky za využití terénu se platí zde.

Na tohle a na další otázky v tomto článku odpovíme. Přečtěte si jej až do konce a možná vás přesvědčíme, proč takto finančně podpořit startoviště a co se s vybranými penězi bude dít.

A přidáme pár aktuálních informací, co se děje kolem aktuálně spravovaných terénů, jaké jsou vyhlídky na další starty a s jakou vizí a prioritami se tyto starty vybírají. Dozvíte se jaké jsou celkové náklady na starty a komu se co platí. V současnosti došlo u některých terénů v Beskydech ke změnám. Na některé změny jsme nuceni reagovat (vyšší nájmy za pronájem ploch) a na ty další chceme být připraveni (vybudování nových startovišť, případně rozšíření stávajících). Z tohoto důvodu spolek přechází co se týká financí z udržovacího do rozvojového režimu financování startovaček.

Komu jdou vybrané peníze za startoviště?

Letový terén Skalka spravuje už více než dvacet let BLK – Beskydský letecký klub, z.s., což je nezisková organizace účelově založená k tomu, aby se starala o letové terény v Beskydech. Vybrané peníze jsou vydávány pouze na náklady spojené s vytvářením, provozem, údržbou a vylepšováním startovacích míst pro paragliding. A jelikož doba je jiná než před 30 lety, každá plocha má svého majitele. Ten s ní má svůj záměr a my, ji můžeme využívat jen, pokud prokážeme vyjednávací schopnosti a vyjednáme rozumné finanční podmínky, které budeme schopni platit.

BLK se v této chvíli stará o 3 terény – Ondřejník Skalka – letový terén pro JZ-Z (220°-280°), Odry Vítovka – cvičný terén JJV – JJZ  (150° – 210°) a Děhylov – cvičný terén SSZ – SV( 330° – 040°).
V jednání je spolufinancování Velkého Javorníku a případné další zajímavé starty, které chceme v blízké budoucnosti vytvořit, protože přichází zajímavé příležitosti, ale o tom pozdeji.

Snahou BLK je, aby hospodaření spolku bylo co nejvíce transparentní. Proto byl založen transparentní účet u FIO banky

Snahou BLK je, aby hospodaření spolku bylo co nejvíce transparentní. Proto byl založen transparentní účet u FIO banky a všechny příjmy a výdaje se posílají (pokud to je jen trochu možné) elektronicky, takže na odkazu na účet je možné dohledat všechny přijaté i vydané platby. Kvůli transparentnosti a lepší informovanosti, byly i vytvořeny nové webové stránky klubu.

Jaká je výše mezd členů spolku?

Výši mezd členů spolku na transparentním účtu nenajdete. Je to tím, že žádné mzdy nepobírají. Všechy aktivity – jednání s majiteli ploch, úřady, se správci lesů, administrativa spolku, výroba informační tabulí a webových stránek – dělají zadarmo, zkrátka dobrovolničí. Naopak si každý rok, za to aby mohli dobrovolničit, zaplatí členský poplatek ve výši 100 Kč. Pokud se chcete přidat, můžete kontaktovat členy spolku a zaplatit členský příspěvek zde .

Jaké jsou náklady na startovačky?

Nejvyšší náklady jsou nyní na start Skalka JZ-Z, v jednání je možnost financovat provoz Velkého Javorníku o jehož obnovu se nyní snaží (?) rogalistický klub z Kopřivnice pod vedení A. Kašuby, a dalších potencionálních nových startů na J, JV, SZ a S.

Ondřejník Skalka JZ – celkové roční náklady – 51491 Kč / rok
–  Odnětí pozemku z funkcí lesa (stát Česká republika)  –  13 268 Kč / rok
–  Nájem startu (Biskupské lesy)  –  23 223 Kč / rok
–  Přistávačka pod Skalka JZ (zemědělec Daniel Macura)  –  15 000 Kč / rok

Odry Vítovka – celkové roční náklady – 1000 Kč / rok
Pronájem start a přistávačka – 1000 Kč / rok

Děhylov – celkové roční náklady – 0 Kč
Pronájem start a přistávačka – 0 Kč (díky vyjednávání Karla Janků, je tento prostor prozatím bez poplatků)

Velký Javorník
Spoluúčast na spolufinancování Velkého Javorníku, je prozatím v jednání s Klubem rogalistů Kopřivnice.

Proč poplatek pro rekreační piloty za 500 Kč ročně?

Proč rekreační piloti platí nyní za Skalku, když to doteď fungovalo bez jejich plateb?

BLK se stará o letové terény od roku 1996. Jen pro zajímavost, v roce 2000, kdy bylo potřeba již bez podpory LAA plně samostatně zajistit financování ploch, byl roční poplatek 400 Kč na osobu a rok a denní poplatek 50 Kč na osobu a den. V posledních letech bylo létání na Skalce pro piloty jednomístných paraglidů zdarma a potřeby startovišť financovali po tu dobu komerční aktivity jako jsou tandemy a školy paraglidingu.

Sami si asi snadno spočítáte, že za posledních 10 let školy paraglidingu (Mac škola, studentský škola paraglidingu VŠB neboli PG Hnízdo, škola JEMM a nově škola TandemLety.c zaplatili spolu s tandempiloty přes půl miliónu korun, aby byl start přístupný všem pilotům.

Tento způsob je funkční a klidně by mohl pokračovat i nadále, proč tedy poplatky? Současný stav nijak nedovoluje rozvoj startovišť a přitom možnosti a příležitosti pro rozvoj tu jsou a navíc současně rostou i náklady, jako například za pronájem přistávací plochy pod Skalkou (po změně majitele – více v zápise z VH).

Jaké PŘÍLEŽITOSTI to jsou? Je to příležitost s velkým P? Rozšířit startovací plochy pro paragliding v Beskydech na směry J, JV, SZ, případně S a SV. A důvodem je poměrně smutná záležitost v Beskydech – devastace smrkových monokultur díky suchu, dřevokazné houbě václavka a následného napadení a dodělání smrků kůrovcem, kerá postupně oholuje beskydské kopce. Toto není žádná nová situace, na idnes najdete články o smrku a václavce už z roku 2006. Nové je to rozsahem, jak sami asi můžete pozorovat například na Ondřejníku nad Frýdlantem nad Ostravicí nebo z druhé strany nad Lhotkou, na Velkém Javorníku a na dalších kopcích, kde vznikají viditelné velké mýtiny.

Seznam priorit financování

Jaké jsou priority financování BLK najdete v seznamu níže. Tento seznam vznikl jednáním pracovní skupiny a podle jejícho doporučení, by měl být tento seznam priorit aktualizován schválení Valné hromady jak co se týká rozsahu, tak co se týká seřazení priorit.

Některé náklady jsou každoroční, některé jednorázové. Na některé náklady je možné získat dotace, například přes LAA. Dotace  z LAA jsou určeny na vybudování startů. Co se týká nákladů na pronájmy a platby za vynětí z funkce lesa, jsou to poplatky na které se dotace neudělují a spolek je musí získat jinou cestou.

Seznam priorit financování BLK
Odhad ročních nákladů po seznamu priorit 155 491 Kč.

 • letový terén Skalka JZ – náklady 51 491 Kč / ročně
  Odnětí pozemku z funkcí lesa (stát ČR) – 13 268 Kč
  Nájem startu (Biskupské lesy) – 23 223 Kč
  Přistávačka Skalka JZ (Macura) – 15 000 Kč
 • cvičný terén Odry Vítovka  –  náklady  1 000 Kč / ročně
 • cvičný terén Děhylov  –  náklady  0 Kč / ročně
 • Nový letový terén  Ondřejník SZ – roční náklady  – odhad  50 000 Kč
 • Nový letový terén  Ondřejník SZ – jednorázový startovací náklad – bez odhadu
 • Prodloužení startu Skalka JZ o 10 m
  Aktuálně se hledají možnosti získání povolení z Přírodní rezervace Skalka
 • Meteostanice pro letový terén Skalka JZ   3 000-6 000 Kč
 • Úprava terénu startu Skalka JZ
  Srovnání terénu před hranou. Zatím se nepodnikají žádné kroky.
 • Nový letový terén  Skalka JV – roční náklady  – odhad  50 000 Kč
 • Nový letový terén  Skalka JV – jednorázový startovací náklad – bez odhadu
 • Spolufinancování letového terénu Velký Javorník SV – v jednání, bez odhadu

Nové poplatky

Zpoplatnění létání na Skalce plošně pro všechny skupiny, včetně jednomístných křídel má za cíl připravit pro spolek finanční polštář pro rozvoj stavajících a nových startovaček pod správou BLK, především v centrální části Beskyd. Výše poplatků se může měnit, rozhodně už je nebudeme navyšovat, ale pokud bude spolek mít dostatečnou finanční rezervu, může se výše poplatků snížit.

Nový majitel většiny lesních ploch v Beskydech, Ostravsko-opavská diecéze, v zastoupení správcem Biskupských lesů nabídnul možnost získání nových ploch výměnou za dodržení klidové zóny na Velké stolové a Smrku. Spolek potřebuje prostředky, aby mohl využít příležitosti nově a rychle vznikajících mýtin, které můžeme upravit na start.

Finance je potřeba pro realizaci vynětí pozemků z lesního fondu, dohodnutí pronájmu plochy, zajištění přistávacích ploch, případné studie a další náklady. Na jednání pak není moc času. Podle lesního zákona má totiž majitel povinnost zalesnit plochu do dvou let od vykácení, v praxi se zalesnění běžně uskuteční do několika málo měsíců.

Struktura zdrojů příjmu je navržena a postavena na 6 pilířích.

1. Poplatky – tandemy – roční poplatek – 1800 Kč nebo zvýhodněná platba 1500 Kč do 1.4.
Roční poplatek, nerozlišuje se komerční / nekomerční let, zkrátka se platí za tandem a poplatek zahrnuje i jednomístné kluzáky.

2. Poplatky – školy – celkem průměrně za školu 5000 Kč/ročně
Částka 5000 Kč ročně průměrně za školu, zbytek progresivně od škol podle využití. Kombinace paušálu a progresivního poplatku podle skutečného použití startoviště. Na startu mohou učit pouze BLK schválené školy, které začátkem nebo v průběhu roku zaplatí paušál (před první návštěvou v roce).

3. Poplatky – piloti veřejnost – roční paušál – 500 / rok, denní poplatek – 100 Kč / den
Poplatek všech jednomístných kluzáků.

4. Příspěvek – sponzoři
Cíleně oslovit sponzory ohledně příspěvku, výměnou za propagaci na webu, na startu/přistání a dobrý pocit podpory paraglidingu v Beskydech.

5. Příspěvek – dobrovolný dar
Dobrovolné příspěvky nad rámec poplatků na předem daný účel, například sbírka na meteostanici, prodloužení a rozšíření startu atd.

6. Příspěvek – z grantů na soutěže
Při získání dotací z grantů bude část prostředků převedena na provozní náklady na startovačky.

A na závěr …

Pokud jsi padáčkář a četl jsi celý článek pozorně a s otevřenou myslí, snad jsi našel dost argumentů a vidíš, že peníze neplatíš nějakému spolku, ale také sám pro sebe, že přispíváš na to aby se v Beskydech mohlo létat. Že je ti teď mnohem jasnější na co a proč peníze plynou. A že ti teď přijde logické a fér přispět na krytí nákladů, které sebou letové terény nesou, když tento terén využíváš. Stejně jako je to na jiných terénech u nás a v zahraničí.

Krom přispívání na startovačku můžeš ovlivnit aktivity v BLK i svou účastí na Valných hromadách (zápis z poslední VH), kde vznikají zásadní cíle a zaměření spolku, čemu se bude v dalších měsícíh věnovat. Tím že finančně přispíváš na to máš plné právo a jsi k tomu vítán.

Jsem členem týmu TandemLety.cz, držitel licence instruktor, tandempilot a sportovní pilot. Létám od roku 1994 a děkuji, všem andělům, že jsem ty doby začátků přežil ve zdraví :). Věnuji se létání na tandemu, výuce ve škole paraglidingu TandemLety.cz a Beskydskému leteckému klubu pomáhám od 2017 s tím co umím a hlavně s tím, abychom měli kde startovat.
Komentáře