Zápis z VH 2012 (únor)

Valná hromada se konala 9.2.2012 v Kunčicích p. Ondřejníkem v restauraci na Kopečku.

Program

 1. Zpráva o činnosti BLK za rok 2011, Richard Bojda
 2. Zpráva o hospodaření za rok 2011, Richard Bojda
 3. Zpráva o smlouvách BLK s majiteli obhospodařovaných leteckých terénů, Karel Janků
 4. Diskuse
 5. Usnesení

Průběh

 1. Předseda BLK, Richard Bojda, seznámil přítomné s činností BLK v roce 2011
 2. Předseda BLK, Richard Bojda, seznámil přítomné s příjmy a výdaji BLK v rok 2011
 3. Předseda BLK seznámil přítomné se stávajícím stavem jednání stran leteckých ploch Skalka, Odry a Velký Javorník. Richard Bojda potvrdil pronájem přistávací plochy „Tabáškova louka“
 4. V diskusi bylo projednáno:
  1. Nové stanovy BLK
  2. Postup při dalším jednání stran Ondřejník – Skalka, Odry a nového JV startu na Ondřejníku Skalce a Velkém Javorníku
  3. Smlouva o pronájmu Ondřejníku – Sklaky s Lesy ČR, Frenštát pod Radhoštěm
  4. Povolení na vjezdu na Ondřejník, včetně poplatku
  5. Poplatky za užívání ploch BLK, členský příspěvek BLK
  6. Různé – banery BLK a spřátelených firem, označení výstupové trasy, nový Provozní řád, spolupráce s Obecním úřadem Kunčice pod Ondřejníkem stran tras výjedů na startoviště Ondřejník – Skalka
 5. VH se zúčastnilo18 členů BLK a VH je usnášení schopná (viz prezenční listina)

Usnesení Valné hromady BLK

 1. VH schvaluje úpravu stávajících stanov BLK a pověřuje Richarda Bojdu dalším jednáním stran jejich změn
 2. VH schvaluje postup při zajišťování stávajících letových terénů Ondřejník – Skalka a Velký Javorník a pověřuje pana Karla Janků dalším jednáním. V těchto jednáních bude pan Karel Janků zastupovat BLK jako statutární zástupce včetně podpisového práva.
 3. VH schvaluje:
  1. Roční členský příspěvek ve výši 100 Kč
  2. Dobrovolný příspěvek za užívání startovních ploch ve výši 200 Kč
   • Roční poplatek pro pilotní školy ve výši 5000 Kč, zaplacený do 15.4.2012.
   • Roční poplatek pro pilotní školy ve výši 7000 Kč, zaplacený po 15.4.2012.
   • Denní poplatek pro pilotní školy ve výši 100 Kč/kurzista/den
   • Roční poplatek pro tandemové piloty ve výši 1000 Kč, zaplacený do 15.4.2012.
   • Roční poplatek pro tandemové piloty ve výši 1500 Kč, zaplacený po 15.4.2012.
  3. Poplatek za zapůjčení povolení k vjezdu na Ondřejník – Skalku ve výši 200 Kč. Postup pro vydání povolení je v samostatném dokumentu.

Systém vybírání poplatků

 1. Členské příspěvky se platí obvykle na valné hromadě, nebo u předsedy klubu Richarda Bojdy
 2. Dobrovolný příspěvek za užívání startovacích ploch bude realizován formou prodeje samolepek přímo na letových terénech. Prodej budou provádět Jiří Večerek, René Matuš, Ondřej Trčka, Tomáš Kučerka
 3. Poplatky za pilotní školy, tandemy a povolení vjezdu se budou platit proti faktuře, kterou vydá předseda Richard Bojda. Číslo účtu: 225335936/0300

Zapsal: Karel Janků, 9.2.2012 v Kunčicích pod Ondřejníkem

 

Jsem členem týmu TandemLety.cz, držitel licence instruktor, tandempilot a sportovní pilot. Létám od roku 1994 a děkuji, všem andělům, že jsem ty doby začátků přežil ve zdraví :). Věnuji se létání na tandemu, výuce ve škole paraglidingu TandemLety.cz a Beskydskému leteckému klubu pomáhám od 2017 s tím co umím a hlavně s tím, abychom měli kde startovat.
Komentáře