Aktuální zprávy, články, informace ...

26.5. 2017

DĚHYLOV – DOČASNÝ ZÁKAZ STARTŮ A POUŽÍVÁNÍ TERÉNU

Aktualizován Studentský klub paraglidingu VŠB sděluje, že po jednání s majitelem louky cvičného terénu DĚHYLOV je pravidelně po určitou část roku  zakázáno používat, a to v době vzrostlé trávy až do ukončení senoseče – což bude podle počasí  2-4 týdny, přibližně konce května a začátkem června. Dlouhodobá dohoda o dalším budoucím používání terénu DĚHYLOV se správcem terénu je možná, pokud budou ze strany...

16.5. 2017

POŠKOZENÍ PLOTU A VÝSADBY NA VELKÉ STOLOVÉ

Ahoj všichni, bohužel někdo opět poškodil oplocení a nové zalesnění bývalého startu na Velké Stolové. Ihned jsme byli kontaktováni správcem a důrazně varováni. Snad už nemusím připomínat, že pokud se tohle bude dále opakovat, můžeme zapomenout na jednání o nových startovištích a udržení stávajícího startu na masivu Ondřejníku, jelikož spadá pod stejného majitele. Nehledě na hrozbu odnětí povolenek k výjezdu na Skalku, viz: https://goo.gl/ycecZD. Bohužel...

28.4. 2017

Zápis z VH 2017 duben

Zápis VH BLK Termín konání: 18.4.2017 Program: 1. Zpráva o činnosti 2. Zpráva o hospodaření 3. Zpráva mandátové komise 4. Info o schválení BLK jako z.s. 5. Diskuse 6. Usnesení VH Ad 1. K. Janků seznámil přítomné se stávající situací zajišťovaných startovacích a cvičných ploch: přistávací plocha pod Ondřejníkem Skalkou je smluvně zajištěna do 31.12.2016, Tošovický kopec – je pro...

28.4. 2016

Zákaz startů na Startech Velká Stolová a Smrk

Na jednání s vedením správy Ostravsko Opavské Diecéze,  dne 14.4.2016 na Ostravici,  bylo vedoucím LS OOD Ostrava, ing. Štefkem, oznámeno výboru BLK  níže uvedené rozhodnutí majitele polesí: Polesí Velké Stolové a Smrku jsou s okamžitou platností pro paragliding uzavřena a na tzv. „startovací ploše“, na Stolové,je  provedeno nové zalesnění. Pokud by došlo ke svévolnému použití zmíněné nově zalesněné plochy, bude majitelem přistoupeno...

19.4. 2016

Zápis z VH 2016 duben

Zápis VH BLK 2016 Termín konání: 19.4.2016 Program: 1. Zpráva o činnosti 2. Zpráva o hospodaření 3. Zpráva mandátové komise 4. Návrh nových stanov BLK 5. Diskuse 6. Návrh plánu činnosti pro r.2016 7. Usnesení VH Ad 1. K. Janků seznámil přítomné se stavem BLK zajišťovaných startovacích a cvičných ploch: přistávací plocha pod Ondřejníkem Skalkou je smluvně zajištěna...

14.4. 2014

Parkovací plochy – Ondřejník Skalka

Parkování povoleno (viz plánek – označeno modrou barvou), po dohodě s OÚ Kunčice p/O, na přístupové cestě k vodojemu, která je majetkem obce. Stání je povoleno jen na levé straně cesty (modře vyznačeno). Omezené parkování je možné na parkovišti u hotelu „Krkoška“, avšak pouze po dohodě s majitelem hotelu p.Krkoškou. Parkování u chaty Dřevař je povoleno pouze po dohodě s provozovatelem chaty. Zakázané parkování (viz plánek –...

10.2. 2012

Zápis z VH 2012 (únor)

Valná hromada se konala 9.2.2012 v Kunčicích p. Ondřejníkem v restauraci na Kopečku. Program Zpráva o činnosti BLK za rok 2011, Richard Bojda Zpráva o hospodaření za rok 2011, Richard Bojda Zpráva o smlouvách BLK s majiteli obhospodařovaných leteckých terénů, Karel Janků Diskuse Usnesení Průběh Předseda BLK, Richard Bojda, seznámil přítomné s činností BLK v roce 2011 Předseda BLK, Richard Bojda, seznámil přítomné s příjmy a výdaji BLK...

1.5. 2002

Jak jsme začínali, aneb jak jsme v Beskydech skončili

Někdy na jaře 92 roku jsem se pachtil se svým kamarádem Radkem pěšky, aniž vím už proč, na Ondřejník a každý z nás táhl na hřbetě 35-kilový pytel trubek. Tehdy jsme jim říkali ZK 15 a byla to pro nás fantastická letadla. Uprostřed našeho volného stoupání vzhůru po modré značce, když už nám dech nestačil a oči pro hojný pot neviděly, nás doběhl...