VELKÝ JAVORNÍK

LETECKÝ PROSTOR 
TRAMTVJ NEAKTIVOVÁN !!

V případě neaktivace TRAMTVJ dodržujte omezení letového prostoru TMAII OSTRAVA 4000 ft / 1200 m AMSL!

Více informací ...

Upozornění

 • NEVJÍŽDĚJTE NA PŘISTÁVACÍ PLOCHY! Parkujte pouze na povolených parkovištích. Místním majitelům ploch dochází trpělivost, není vyjímka, že oznamují špatná parkování policii. Zhoršuje to i pozici spolku vyjednat podmínky nájmů ploch.
 • Je nutné se seznámit s podmínkami startoviště, zejména s informacemi o aktivaci prostoru TRAMTVJ VELKÝ JAVORNÍK, který „vypíná“ prostor TMA II. OSTRAVA nad startovištěm od Frenštátu p. R. směrem na jih. - PLATNÉ OD 16.7.2020
MAPAzobrazit na mapě
PROVOZceloroční
OMEZENÍ LÉTÁNÍ V TMAII A TMA VI. OSTRAVA
• ve výšce 4000 ft / 1200 m AMSL začíná prostor TMA II. OSTRAVA
• 2,3 km NW je prostor TMA VI. OSTRAVA 3500 ft / 1070 m AMSL
• Je nutné se seznámit s podmínkami startoviště, zejména s informacemi o aktivaci prostoru TRAMTVJ VELKÝ JAVORNÍK, který „vypíná“ prostor TMA II. OSTRAVA nad startovištěm od Frenštátu p. R. směrem na jih. - PLATNÉ OD 16.7.2020
• Horní hranice aktivovaného prostoru TRAMTVJ je stanovena při aktivaci prostoru!
• Prostor TMA VI. OSTRAVA zůstává vždy aktivní!
SMĚR VĚTRUS - SV / 360° - 70°
PŘEVÝŠENÍ440 m
NADM. VÝŠKAstart 905 m.n.m. / přistání 465 m.n.m.
PROVOZOVATELBeskydský letecký klub
SPRÁVCIRené Matuš, 603 485 518
PŘISTÁVACÍ PLOCHY1) přistávací plocha u Veřovic

Letové prostory - TRAMTVJ a další

Velký Javorník se nachází pod TMA II Ostrava. Proto je létání omezeno výškou 1200m AMSL. 2,3 km NW je prostor TMA VI. OSTRAVA 3500 ft / 1070 m AMSL

Pro všechny piloty létající v prostoru nad Velkým Javorníkem je uvedené OOP a Koordinační dohoda zavazující. Je nutné se důkladně seznámit s pravidly pro využití TRAMTVJ! Za dodržování pravidel popsaných v OOP a koordinační dohodě je zodpovědný každý pilot. Nutně před každým startem je pilot povinen se seznámit a dodržovat aktuálním vertikální vymezení TRAMTVJ a hranice sousedních prostorů TMA Ostrava. Informace o aktivaci prostoru TRAMTVJ získá od BLK na webových stránkách, v komunikační Whatsapp skupině BLK Paragliding Beskydy nebo přímo na startovišti.

Doporučení k startům

Na terénu probíhají cvičné lety kurzíků, takže terén není náročný, ale není radno jej podcenit. Prostor startu je poměrně úzký a končí "dírou" s převýšením 5 metrů do které nechcete skákat. Chystejte si padáky na okraji startovací plochy, až budete připraveni, můžete se přesunout na místo startu.

Pro bezpečný vzlet je velmi důležitá dostatečná rychlost rozběhu. Startovací plocha má nerovný terén, je nutné neustále korigovat směr letu kluzáku již při rozběhu. Pokud na zlomu kluzák neletí, zrušte start a opakujte. S dostatečným rozběhem dá se odstartovat i za bezvětří.

Doporučení k přistání

Přistává se na pronajaté přistávací ploše u železniční tratě v blízkosti fotbalového hřiště - viz přiložený plánek. 

Louka je rozložitá bez zákeřných překážek. Podle síly větru mohou za domy lemující louky vznikat turbulence.

Je přísně zakázáno vjíždět a parkovat vozidly na přístupovou cestu k přistávací ploše nebo na louku. Parkování je vzdáleno cca 400 metrů u fotbalového hřiště. 

Je přísně zakázáno vjíždět a parkovat vozidly na přístupové cestě k přistávací ploše a na louce.

Informace najdete ohledně organizace vývozů a domluvy s řidiči najdete zde.

Seznam povolenek a kontakty jsou dostupné zde.

Kudy na start

Pokud vám nevadí asi hodinová procházka, máte na výběr ze dvou cest. První začíná na parkovišti ve Veřovicích u hřiště, kudy po žluté značce dojdete až na rozcestí u „Padolí“ odtud po modré až na vrchol. Druhá cesta startuje v Trojanovicích na konečné zastávce autobusu „u Hutyrů“, odtud po asfaltové cestě až k trafostanici pod vrcholem. Tam se napojíte na zelenou značku, která vás dovede po chvíli až na vrchol. Na vrchol se dá dojít i přímo z centra Frenštátu pod Radhoštěm po zelené značce, ale tato varianta je opravdu zdlouhavá.
Pokud neradi šlapete, můžete se nechat vyvést na kopec někým, kdo povolení k výjezdu má. Vzhledem k tomu, že povolenky jsou hodně ožehavé téma, dostali přednostně možnost vyřídit si tuto majitelé velkých aut. Proto pro bližší informace klikněte na www.blk‐pg.cz/vyvozy/.
V žádném případě nevyjíždějte vlastním vozidlem, bez povolenky na kopec!!!

Články k startovišti

V červnu 2020 vyšel v Pilotu článek o Velkém Javorníku. PDF verze ke stažení - Pilot-Velky_Javornik
Celý článek
...aneb, kdy začneme v Beskydech vlekat? Tištěná verze v časopise Pilot 3/2019   Beskydy patří mezi oblíbenou…
Celý článek
Zápis schůzka PJR-BLK 2018-04-05, Chata Velký Javorník Přítomní: Dan Jalůvka (PJR), Vlastimil Kalman (PJR), Erik Rašovský (PJR),…
Celý článek

Provozní řád

Provozní řád Velký Javorník

Všeobecné zásady

 1. Piloti mohou používat startovací a přistávací plochu pouze při splnění zákonných podmínek pro provedení letu:
  • pilot je držitelem platného pilotního průkazu pro použitý typ a kategorii kluzáku
  • kluzák má platný technický průkaz
  • pilot má sjednáno povinné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem SLZ
 2. Rekreační piloti jsou povinni platit poplatek za užívání ploch:
 3. Startoviště Velký Javorník je pod spodní hranicí TMA2 Mošnov - 1200M AMSL, pilot je povinen seznámit se s platnou ICAO mapou zdejšího prostoru.
 4. Pilot je povinen se seznámit s aktuálními NOTAMy na stránce http://aisview.rlp.cz/.
 5. Pilot jsou povinni dodržovat směrnici pro provoz padákových kluzáků (ZL-1).
 6. Při výstupu, startu i samotném letu je zakázáno hlasité volání mezi piloty a jejich doprovodem.
 7. Je zakázáno lámat stromky, či jinak poškozovat přírodu při eventuálním vyprošťování kluzáku z porostu.
 8. V případě nutnosti zásahu do porostu kontaktujte revírníka Biskupství OO Ostrava pana Kramoliše, tel.736747389.
 9. Plochu není povoleno využívat k provozování a organizování soutěží bez předchozího souhlasu provozovatele.
 10. Létat s padákovými kluzáky a rogaly na těchto provozních plochách mohou pouze držitelé platné pilotní licence a dalších potřebných dokladů (platný technický průkaz SLZ, pojištění za škody způsobené provozem SLZ) a na certifikovaných SLZ.
 11. Piloti jsou povinni dodržovat pravidla létání LAA platná v České republice
 12. V prostoru startu a přistání jsou piloti povinni udržovat pořádek – odpadky si odvážejte s sebou.
 13. Je zakázáno kácení stromů, či jakékoli úpravy plochy startu vyjma zametání či odstraňování větviček, nečistot atd.
 14. Na ploše je zakázáno kouřit.
 15. Každý uživatel startoviště na něj vstupuje a jedná výhradně na své riziko. Spolek BLK nenese odpovědnost za případnou újmu na zdraví, majetku či nemajetkovou újmu v souvislosti s pobytem na terénu Velký Javorník.

Parkování

 1. Upozorňujeme na nutnost dodržování pravidel silničního provozu (zákaz parkování na louce s přistávací plochou a na přiléhající cestě!
 2. Parkování je možné pouze na parkovišti vedle fotbalového hřiště (cca 400 m pěšky) 

Výjezdy

Výjezdy na start a do zákazů vjezdů v oblasti Ondřejníku motorovými vozidly jsou povoleny pouze majitelům „Povolenek k vjezdu“. Především o víkendech občas fungují i komerční vývozy za poplatek. Doporučujeme sledovat skupinu na Facebooku "Javorník PG", kde se dny a časy vývozů zveřejňují.

Výstup na start

Piloti mohou pro výstup na startoviště použít pěší přístupové cesty, viz mapka.

Školy paraglidingu a tandemy

 1. Terén mohou využívat pouze školy paraglidingu, které mají zaplacen poplatek a byly předem schváleny BLK. Dále tandemoví piloti, kteří mají zaplacené poplatky. Informaci o výši poplatků naleznete na webu https://www.blk-pg.cz.
 2. Škola musí oznámit zahájení výcviku do formuláře o prezenci škol na letových terénech na stránce https://www.blk-pg.cz/prezence-skol/, posláním těchto údajů : „jméno školy, jména instuktorů, počet kurzistů“.

Kontakty pro případ nehody

 1. Tísňové volání 112.
 2. Inspektoři provozu: Kamil Konečný 608 811 699, Zdeněk Trčka 608 824 334.

Doporučení ke startům

Směr větru: 360° až 70° (S – SV).

Prostor startu je poměrně úzký. Chystejte si padáky na okraji startovací plochy, až budete připraveni, můžete se přesunout na místo startu.

Pro bezpečný vzlet je velmi důležitá dostatečná rychlost rozběhu. Startovací plocha má nerovný terén, je nutné neustále korigovat směr letu kluzáku již při rozběhu. Měli byste letět již v úrovni zlomu, který je v horní čtvrtině startu. Před zlomem se terén na chvíli zvedne, což může způsobit změnu zatížení křídla a pokažený start. Pokud na zlomu kluzák neletí, zrušte start a opakujte. S dostatečným rozběhem dá se odstartovat i za bezvětří.

Doporučení k přistání - louka Veřovice

Přistává se na pronajaté přistávací ploše u železniční tratě v blízkosti fotbalového hřiště - viz přiložený plánek. 

Louka je rozložitá bez zákeřných překážek. Podle síly větru mohou za domy lemující louky vznikat turbulence.

Je přísně zakázáno vjíždět a parkovat vozidly na přístupovou cestu k přistávací ploše nebo na louku. Parkování je vzdáleno cca 400 metrů u fotbalového hřiště.